Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
wireshark

wireshark Các phiên bản cũ

Lưu ý! - có phiên bản mới hơn cho wireshark
nhấp chuột vào đây để wireshark phiên bản mới nhất

Theo giõi các gói dữ liệu được chuyển qua mạng

Phiên bản đầu tiên

Phiên bản chương trình 1.0.3
Ngày phát hành: 03 Sep, 2008 (9.8 năm trước) Tải về

Phiên bản trước đó

Phiên bản chương trình 2.4.6
Ngày phát hành: 03 Apr, 2018 (16 ngày trước) Tải về


Lựa chọn phiên bản wireshark để tải về:

Phiên bản phần mềm Tính tương thích Ngày phát hành Dung lượng Tải về
wireshark 2.4.6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.04.2018 55.20MB Tải về
wireshark 2.4.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.02.2018 50.30MB Tải về
wireshark 2.4.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 11.01.2018 50.30MB Tải về
wireshark 2.4.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.11.2017 50.20MB Tải về
wireshark 2.4.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.10.2017 50.20MB Tải về
wireshark 2.4.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.08.2017 51.10MB Tải về
wireshark 2.4.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.07.2017 51.10MB Tải về
wireshark 2.2.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.07.2017 42.50MB Tải về
wireshark 2.2.7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.06.2017 42.50MB Tải về
wireshark 2.2.6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.04.2017 42.50MB Tải về
wireshark 2.2.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.03.2017 42.50MB Tải về
wireshark 2.2.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 23.01.2017 42.50MB Tải về
wireshark 2.2.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.12.2016 42.40MB Tải về
wireshark 2.2.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.11.2016 42.40MB Tải về
wireshark 2.2.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.10.2016 42.30MB Tải về
wireshark 2.2.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.09.2016 42.70MB Tải về
wireshark 2.0.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.07.2016 41.90MB Tải về
wireshark 2.0.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.06.2016 41.90MB Tải về
wireshark 2.0.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.04.2016 41.90MB Tải về
wireshark 2.0.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 26.02.2016 41.90MB Tải về
wireshark 2.0.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.12.2015 41.70MB Tải về
wireshark 2.0.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 18.11.2015 36.20MB Tải về
wireshark 1.12.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 14.10.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.08.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 17.06.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.05.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 04.03.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.01.2015 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.11.2014 22.50MB Tải về
wireshark 1.12.1 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.09.2014 27.10MB Tải về
wireshark 1.12.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.07.2014 27.10MB Tải về
wireshark 1.10.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 12.06.2014 21.10MB Tải về
wireshark 1.10.7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.04.2014 21.10MB Tải về
wireshark 1.10.6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.03.2014 21.10MB Tải về
wireshark 1.10.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 19.12.2013 21.10MB Tải về
wireshark 0.99.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.12.2012 20.00MB Tải về
wireshark 1.6.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.05.2012 19.00MB Tải về
wireshark 1.6.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 01.11.2011 19.00MB Tải về
wireshark 1.6.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.09.2011 19.00MB Tải về
wireshark 1.6.0 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 07.06.2011 19.00MB Tải về
wireshark 0.99.2 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 22.02.2011 13.00MB Tải về
wireshark 1.0.16 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 30.08.2010 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.15 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 29.07.2010 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.14 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.06.2010 22.00MB Tải về
wireshark 1.0.13 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 05.05.2010 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.12 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 31.03.2010 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.11 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.01.2010 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.10 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 27.10.2009 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.8 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 21.05.2009 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 08.04.2009 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.6 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 06.02.2009 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.5 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 10.12.2008 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.4 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 20.10.2008 21.00MB Tải về
wireshark 1.0.3 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 03.09.2008 21.00MB Tải về
wireshark 0.99.7 Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10 16.12.2007 20.00MB Tải về

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn